Εργασία στην ΑΒΥΣΣΟΣ

Αν είστε δυναμικός χαρακτήρας, έχετε όραμα να εξελιχθείτε επαγγελματικά, μπορείτε να συνεργαστείτε με μία ομάδα και επιθυμείτε να ενταχθείτε στο δυναμικό της εταιρείας μας, τότε συμπληρώστε την φόρμα στο τέλος της σελίδας.

Η εταιρεία μας έχει προγράμματα πρακτικής για τελειόφοιτους τμημάτων Τ.Ε.Ι. ή άλλων ειδικοτήτων. Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι να δώσουμε την ευκαιρία στον εκπαιδευόμενο να αποκτήσει εμπειρία, εργαζόμενος υπό συνθήκες πλήρους απασχόλησης σε μία Τεχνική Εταιρεία και να έχει άποψη για το επάγγελμα που ενδιαφέρεται.
Καθ’ όλη την παραμονή του στην εταιρεία, θα εκπαιδεύεται, θα υποστηρίζεται και θα καθοδηγείται για να πετύχει εκπαιδευτικούς στόχους. Αν ενδιαφέρεστε αποστείλατε email

Όλα τα βιογραφικά λαμβάνονται υπ’ όψη και τηρούνται για ένα έτος στο αρχείο μας. Μπορείτε να ανανεώσετε το βιογραφικό σας όταν συντρέχει λόγος ή όταν παρέλθει το έτος.
Η αίτησή σας καθώς και τα στοιχεία σας δεν κοινοποιούνται σε οιονδήποτε τρίτο και δεν επεξεργάζονται για οποιονδήποτε λόγο πλην της αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.

Υποβολή Αίτησης Ενδιαφέροντος Για Εργασία

                                             

Μετάβαση στο περιεχόμενο