Η εμπειρία, η δέσμευση και
η σταθερή βούληση βελτίωσης
είναι θεμελιώδη στοιχεία αλλά
όχι τα μόνα, για την επιτυχία μας.


Μετάβαση στο περιεχόμενο